1 Ngài-têu siá liá-fûng sin-é lòi tui ngì-têu kóng-lun ke tui thai-chhû chhiu chhùn-chhai ke sâng-miang chṳ̂ Tho. Liá sâng-miang chṳ̂ Tho, ngài-têu sṳt thâng-ko, ya chhîn-ngién khon-ko; `m tân-chhiang khon-ko, ya chhîn-sú miâ-ko.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52