24 È Jùsu klee Ɔɔ mɔ̀ cheěn nyo nùǒ mua lě diěǒ moo Kapanìa kɛn. È nyopòà moo dlǒ wlě tɛ̌n nyo keǒ Nyesoaa kǎ fòɛ mɔ̀ nù dia Pitɛ̌ wan gbàba, kě u dɛ̌a u je, “Aa Tee Nyuà Ɔ sɛ̀ kɛ Nyesoaa kǎ fòɛɛ dlǒ wlě le?”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52