1 1 'Isufutai sulia sa Jesus Christ. Nia futa mai ana kwalafa sa Deved na kingi ne nia futa ana kwalafa sa Abraham. 2 Ma na 'isufutai ne, nia safali mai ana sa Abraham. Na wele sa Abraham ne sa Aesak, sa Aesak alua sa Jakob, sa Jakob alua sa Jiuda fainia wanefuta nia ki. 3 Na wele sa Jiuda ki ne sa Peres fainia sa Sera. Gaa keroa satana ni Tama. Na wele sa Peres ne sa Hesron, sa Hesron alua sa Ram. 4 Sa Ram alua sa Aminadab, sa Aminadab alua sa Nason, sa Nason alua sa Salmon. 5 Sa Salmon alua sa Boas, ma gaa nia satana ni Rahab. Sa Boas alua sa Obed, ma gaa nia satana ni Rut. Sa Obed alua sa Jesi. 6 Sa Jesi ne alua sa Deved na kingi 'i Israel. Sa Deved alua sa Solomon, ma gaa nia ne 'oruna sa Iuraea. 7 Sa Solomon alua sa Rihoboam, sa Rihoboam alua sa Abaeja, sa Abaeja alua sa Asa. 8 Sa Asa alua sa Jehosafat, sa Jehosafat alua sa Joram, sa Joram alua sa Iusaea. 9 Sa Iusaea alua sa Jotam, sa Jotam alua sa Ehas, sa Ehas alua sa Hesikaea. 10 Sa Hesikaea alua sa Manase, sa Manase alua sa Emon, sa Emon alua sa Josaea. 11 Sa Josaea alua sa Jekonaea fainia sasina ki. Kera futa ka sui na malimae kera ki ka fi ngalia wane Israel ki 'uria fere baita 'i Babilon. 12 'I burina ne malimae kera ki, kera ngalia wane Israel ki 'uria 'i Babilon, sa Jekonaea ka fi alua sa Sialtiel. Ma sa Sialtiel alua sa Serababel. 13 Sa Serababel alua sa Abaeud, sa Abaeud alua sa Elaeakim, sa Elaeakim alua sa Aso. 14 Sa Aso alua sa Sadok, sa Sadok alua sa Akim, sa Akim alua sa Eliud. 15 Sa Eliud alua sa Elaesa, sa Elaesa alua sa Matan, sa Matan alua sa Jakob. 16 Jakob alua sa Josef arai ni Mary gaa sa Jesus ne kera saea ana na Christ. 17 Ma safali mai ana sa Abraham leka ka dao ana sa Deved na kingi, akwala ma fai unita wane. Safali mai ana sa Deved na kingi leka ka dao ana kada be malimae kera ki ngalia wane Israel ki 'uria 'i Babilon, te akwala ma fai unita wane. Safali ana kada wane Israel ki kera leka 'uria 'i Babilon leka mai ka dao ana kada na Christ nia futa, te akwala ma fai unita wane lau. 18 Na futalana mai sa Jesus Christ nia 'uri: Kada kera alu fafia ni Mary na gaa sa Jesus fuana sa Josef, ma nao keroa nao si 'ado 'ua, ni Mary saitamana ne nia 'e kulua na sulia nikilalana Anoeru Abu. 19 Ma sa Josef, na wane ne kera alu fafia fuana, nia ka manata fua sae ka ta'ana ana, sulia nia na wane 'o'olo. Boroi ma nia nao si doria fa'ekelana maana wane ki, ma nia ka manata 'uria sae ka ta'ana agwa ana. 20 Boroi ma kada nia 'e manata ga 'ana 'ua sulia na ru nai, na 'ainsel God nia fatai fuana laona maleu bolee ka 'uri, “Josef 'ae, 'oe wane ana kwalafa sa Deved, 'oe nao si mau ana adelana ni Mary. Sulia nia kulua lalau sulia nikilalana Anoeru Abu. 21 Ma nia kai fafuta te welewane, ma 'oe kai saea ana sa Jesus (ne fadalana ‘Famauri’), sulia nia kai famauria na wane nia ki fasia na abulo ta'alae kera ki.” 22 Ma na ru ne ki ka fuli fua ka famamana ru be God nia farongo mai ana 'i nao, kada be profet nia fata 'uri, 23 “Te sari kai iana ma ka fafuta te welewane, ma kera kai saea ana sa Emanuel.” Na fadalana sataeru nai ne, “God nia to fai kia.” 24 Ma kada sa Josef nia ada na, nia ka sasi sulia ru nai ki ne 'ainsel God nia saea fuana. Ma nia ka adea na ni Mary. 25 Boroi ma nao keroa si 'ado 'ua leka ka dao ana kada ni Mary nia fafuta na welewane nai. Ma sa Josef ka fasata ana sa Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52