22 Pʉhrʉ Jesu gʉare ĩgʉ buherãre Judea yebague sihugã wami. Erogue ejagʉ ero majarã mera bajamenʉrigã duja, Goãmʉ ya árĩburire waĩyemi erãre.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52