21 Õarire iirãpʉ yʉre, yʉ buheri sãre gahmema. Goãmʉ yare erã iirire yʉ õaro deyoro moacʉ̃ gʉhyasĩribeama erã. Eropiro yʉre boyoro iro dopa árĩgʉre gahmema, arĩ werepʉ Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52