1 1 Hákó'e tótseha tséssáa'éšėhéstanovėhane Ma'heo'o móhmanėstsėhéhe netao'o hová'éhe he'ama naa ho'eva. 2 Otaxa móhma'xemȧhóovátȯhanéhe netao'o nėhéóhe ho'eva naa mó'ȯhkeno'hoháa'hánéhe. Móhno'ma'xenėhpea'enó'netȯhanéhe. Naa Ma'heónemȧhta'sóoma mó'ȯhkeévoésenȧhéhe netao'o. 3 No'ka éšeeva Ma'heo'o móstatsėhehéhe, "Táaxa'e éme'vó'ho'ėho'ta," nėhe'še móstó'nėševó'ho'ėho'táotséhanetséhe. 4 Tséstavóóhto tséheševó'ho'ėho'tatse, móstaoseepévatsėstȯhe. Móstanėhešeéxanȯhéhe tsésto'seohkevó'ho'ėho'tatse naa tsésto'seohkea'enó'netotse. 5 Móstatšėheševéstȯhenótse hé'tóhe tséhvó'ho'ėho'tatse "éšeeva" naa tsé'a'enó'netotse "taa'eva." 6 Nexa éšeeva Ma'heo'o móstȧhósėtsėhehéhe, "Emé'onésováto hé'tóhe mahpe hósėstse he'ama tsésto'sėsééha naa hósėstse ho'eva tsésto'sėsééha. 7 Naa móstanėhesóhanéhe. 8 Hé'tóhe he'ama "vo'e" móxhestȯhéhe. 9 Na'ha éšeeva Ma'heo'o móstȧhósetsėhehéhe, "Táaxa'e, éme'ho'eve tséssáamȧhóovátȯhane. Naa móstanėhesóhanéhe. 10 Naa "ho'e" móxhestȯhéhe. Naa héne mahpe tséhmȧhóevátotse "tséhmȧhóomoeha" móxhestȯhéhe Ma'heo'o. Naa móstamȧhepévatsėstȯhéhe. 11 Naa nėhe'še móstȧhósėtsėhehéhe, "Táaxa'e, naa hétsėhéno ho'eva éme'hóné'o hová'éhe netao'o heva hoóhtseto naa heováestse hešemo'é'ėstse. Naa móstȧhósenėhesóotséhanetséhe. 12 Naa Ma'heo'o móstapévatsėstȯhéhe. 14 Neva éšeeva Ma'heo'o móstȧhósetsėhehéhe, "Táaxa'e, neše éme'hoéséne éše'heo'o naa hotóhkeo'o he'ama. Naa tse'tohe na'ėstse éše'he tseohkėhoése éšeeva, naa taa'eva néhe na'ėstse tseohkevo'ho'ėho'he naa hótóhkeo'o tseohkevó'ho'kȧšé'šeo'o. Naa tsevé'šėhéne'enohe tséhe'xóveéšeevetse, naa tsésto'sematsé'omévetse naa méaneva naa tonóéva naa aénéva, naa máto tsésto'sėhe'kotoéstovetse. 15 Naa móstanėhesóhanéhe. 17 Naa Ma'heo'o móstamȧhepévatsėstȯhéhe. 20 Nóhona éšeeva Ma'heo'o móstȧhósėtsėhehéhe, "Táaxa'e éme'ma'xėhestao'o heováestse nomá'ne naa vé'kėseho." 21 Naa móstanėhesóhanéhe. Naa Ma'heo'o móstȧhósepévatséstȯhéhe. 22 Naa nėhe'še Ma'heo'o móstatsėhetȯhevóhe néhe nomá'ne naa vé'kėseho, "Nėstaohkevovóhnėhešéhatséme naa ma'xeasemanȧha'óhéne." 24 Naesóhtoha éšeeva Ma'heo'o móstȧhósetsėhehéhe, "Eme'néhmé'eohtseo'o heováestse hováhne." Naa móstanėhesóotséhanéhe. 25 Naa Ma'heo'o móstapévatsėstȯhéhe. 26 Móstȧhósėtsėhehéhe, "Naa hétsetseha nátamanėhoo'o vo'ėstaneo'o. Ta'se nȧhtsėséestáme. 27 Naa tsé'tóhe vo'ėstaneo'o tsemȧho'emaovovo vé'kėseho, nomá'ne, naa máto hováhne." Naa tsé'éšemanéóse 28 móstsėhetȯhevóhe, "Nėstseohkeamepéve'tovatséme. Naa ma'xėhenésónėhéhéne nonohpa tóeneeto nevo'ėstanémevoo'e netao'o ho'eva tsevo'ėstanéheveo'o. Naa mȧho'emaovóhéne nomá'ne, vé'kėseho, naa máto hováhne. 29 Naa he'tohe tséhóé'to hoóhtsetseva ohkemésėhéne naa máto héva pénȯheonévó'ėstse! 30 Naa he'tohe netao'o tséhóne'otse tseohkemésénóvo tsé'tóhe hováhne naa vé'kėseho," móxhehéhe Ma'heo'o. 31 Naa móstanėhesóhanetséhe. Naa Ma'heo'o móstamȧhepévatsėstȯhéhe.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52