1 Bʉʉ wã ʉ́ʉdwã panihnitá, biíh naáwát ã jʉmna caá. Nin Macedonia baácdih jʉmni tʉ́tchinadih moón Jesúíhwã míic wáacnit ded pah ĩ tʉ́i chãjatjidih yeebdíh wã naóhbipna caá. Dios queétdih oinit, bʉ́dí ãt teo wáacap taga.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52