1 Jesús aa eleshasha puturen malu' yumaa miintsu, ya' disipulula ya' keesha jitu, juntsa aa elesha yatala naaju dejuñuba Jesúsnu keeware' keenbashinguekaanu kila.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52