1 1 Ri Jesú s ri Cristo kan riy-rumam kan ri rey David, y kan riy-rumam kan chuqa' ri Abraham. 2 Ri Abraham jari' ri xalk'ualan ri Isaac, ri Isaac xralk'ualaj ri Jacob, ri Jacob xralk'ualaj ri Judá y ch'aqa' chik rach'alal. 3 Ri Judá y ri Tamar xekalk'ualaj ri Fares y ri Zeráh, y ri Fares xralk'ualaj ri Hesrón, y ri Hesrón xralk'ualaj ri Aram. 4 Y re Aram re' xralk'ualaj ri Aminadab, ri Aminadab xralk'ualaj ri Nahasón, y ri Nahasón xralk'ualaj ri Salmón. 5 Y ri Salmón y ri Rahab xkalk'ualaj ri Booz, ri Booz y ri Rut xkalk'ualaj ri Obed, y ri Obed xralk'ualaj ri Isaí. 6 Y re Isaí re' xralk'ualaj ri rey David. Ri rey David xralk'ualaj ri Salomón rik'in ri Betsabé ri rixjayil. Ri Betsabé ri', ja ri rixjayil kan ri Urías. 7 Jak'a ri Salomón xralk'ualaj ri Roboam, ri Roboam xralk'ualaj ri Abías, y ri Abías xralk'ualaj ri Asá. 8 Y re Asá re' xralk'ualaj ri Josafat, ri Josafat xralk'ualaj ri Joram, y ri Joram xralk'ualaj ri Ozías. 9 Y re Ozías re' xralk'ualaj ri Jotam, ri Jotam xralk'ualaj ri Acaz, y ri Acaz xralk'ualaj ri Ezequías. 10 Y re Ezequías re' xralk'ualaj ri Manasés, ri Manasés xralk'ualaj ri Amón, y ri Amón xralk'ualaj ri Josías. 11 Y re Josías re' xralk'ualaj ri Jeconías y ch'aqa' chik rach'alal. Y jari' toq ri winaqi' judío xe'uk'u'ex-el pa ruwach'ulew Babilonia. 12 Y toq ek'o chik chiri' pa Babilonia, ri Jeconías xralk'ualaj ri Salatiel. Y ri Salatiel xralk'ualaj ri Zorobabel. 13 Y re Zorobabel re' xralk'ualaj ri Abihud, ri Abihud xralk'ualaj ri Eliaquim, y ri Eliaquim xralk'ualaj ri Azor. 14 Y re Azor re' xralk'ualaj ri Sadoc, ri Sadoc xralk'ualaj ri Aquim, y ri Aquim xralk'ualaj ri Eliud. 15 Y re Eliud re' xralk'ualaj ri Eleazar; ri Eleazar xralk'ualaj ri Matán, ri Matán xralk'ualaj ri jun chik ri xubini'aj Jacob. 16 Y re Jacob re' xralk'ualaj k'a ri José ri xok rachijil ri María. Y re María re' jare' ri rute' ri Jesús ri Cristo. 17 Kajlajuj k'a sol winaqi' xek'oje-pe, ri nitiker-pe rik'in ri Abraham k'a rik'in ri rey David. Kajlajuj sol winaqi' xek'oje-pe, ri nitiker-pe rik'in ri rey David k'a chupan ri ruq'ijul toq ri qawinaq xebe pa ximonri'il pa Babilonia.Y kajlajuj sol winaqi' ri nitiker-pe rik'in ri q'ij toq ri qawinaq xebe pa ximonri'il k'a ri q'ij toq xalex ri Cristo. 18 Kere' k'a xbanatej toq xo'alex-qa ri Jesús ri Cristo: Ri María ri xok rute', jun xten ri k'utun chik roma ri José. Y xk'uluwachitej k'a chi toq k'a man jani kik'uan ta ki', xnabetej chi ri María yawa' chik richin alanik, roma xqaqa ri Loq'olej Espíritu pa ruwi'. 19 Jak'a ri José ri nibe'ok rachijil ri María, kan jun chojmilej wineq wi; y man xrajo' ta xuya' ruk'ix ri María chikiwech ri winaqi', roma ri' xuch'ob chi nuya' kan choj keri' y man nutaluj ta na rutzijol. 20 Nich'oboch'ot k'a pa ruwi' ri' toq jun ángel richin ri ajaw xuk'ut ri' chuwech pa ruwaran, y xubij chire: José, rat ri at riy-rumam kan ri rey David, man k'a taxibij-awi' chi yak'ule' rik'in ri María ri ak'utun richin nok awixjayil, roma ja ri Loq'olej Espíritu ri xqaqa pa ruwi' rija' y wakami peteneq alanik chirij. 21 Ri ak'ual ri xtralaj, ti ala', y Jesús ri rubi' ri xtaya'. Keri' xtubini'aj roma ja rija' xtikolon kichin ri awinaq chupan ri kimak, xcha'. 22 Ronojel k'a re' xbanatej richin nitz'aqet ri xuq'alajirisaj ri Dios chuwech ri q'alajirisey ruch'abel ri xk'oje' ojer kan toq xubij: 23 Jun xten xtipe alanik chirij. Y xtibe'alex jun ti ral. Y Emanuel ri rubi' ri xtuya', nicha'. Ri Emanuel nel chi tzij: Ja ri Dios Qik'in. 24 Toq xk'astej k'a ri José, kan xuben k'a ri xbix chire roma ri ángel. Rija' kan xuk'en k'a ri María richin xok rixjayil. 25 Jak'a man xk'oje' ta rik'in, k'a toq xalex na ri nabey ti ral ri María. Y toq xalex ri ak'ual, ri José xuya' rubi', y Jesús ri rubi' xuya'.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52