1 1 Anihán híribei lagüchagu Hesukrístu le hádangiñebei meha ladügawagun Dawidi luma Abüraámü: 2 - 6 Añahán lagüchagu lúmagiñe Abüraámü lumoun Dawidi. Abüraámü lúguchibei Isaakü, Isaakü lúguchi Hakobu, Hakobu lúguchi Hudá hau lamulenu, Hudá lúguchi Fáresi luma Sera, Támarü tuguya háguchu; Fáresi lúguchi Esürómu, Esürómu lúguchi Aramü, Aramü lúguchi Aminadábü, Aminadábü lúguchi Naasón, Naasón lúguchi Salümón, Salümón lúguchi Boosu, Raabü lúguchu; Boosu lúguchi Owedi, Rutu lúguchu; Owedi lúguchi Hesé, Hesé lúguchi urúei Dawidi. Añahán lagüchagu lúmagiñe Dawidi lumoun adaürǘni Babilónia. Urúei Dawidi tuma to meha lúmari Uríasi, hagía lagübürigubaña Salomón. 7 - 11 Salomón lúguchibei Roboamü, Roboamü lúguchi Awíasi, Awíasi lúguchi Asá, Asá lúguchi Hosafátü, Hosafátü lúguchi Horamü, Horamü lúguchi Osiasi, Osiasi lúguchi Hotamü, Hotamü lúguchi Akasi, Akasi lúguchi Esekíasi, Esekíasi lúguchi Manasési, Manasési lúguchi Amón, Amón lúguchi Hosíasi; Hosíasi lúguchi Hekoníasi hau lamulenu lidan dan le hanaawagunbei Ísüraelina adaürawagúa Babilónia. 12 - 16 Añahán lagüchagu lúmagiñe adaürǘni Babilónia lumoun lágurahoun Kristu. Hekoníasi lúguchibei Salatiéli, Salatiéli lúguchi Sorobaweli, Sorobaweli lúguchi Abiudu, Abiudu lúguchi Eliakímü, Eliakímü lúguchi Asoru, Asoru lúguchi Sadoku, Sadoku lúguchi Akimu, Akimu lúguchi Eliudu, Eliudu lúguchi Eleasárü, Eleasárü lúguchi Matán, Matán lúguchi Hakobu, Hakobu lúguchi Hosé le túmari María, tuguyati lúguchuboun Hesusu le Wasalbaragüle 17 Katorusuñanu lubeiti linebanfangu Hesusu lúmagiñe Abüraámü lumoun Dawidi, katorusu lúmagiñe Dawidi lumoun hanaawagúniwa Ísüraelina Babilónioun, katorusu lúmagiñe dan ligía lumoun lágurahoun Wasalbaragüle. 18 Ítara liña ligaburi lágurahoun Hesukrístu: María to lúguchu, gadaradunñoun luma Hosé lun tamarieidun luma; lubaragiñeti lagamaridunu, aba tadariragun tungua lau dageinañoun lan lau lubafu Sífiri Sandu. 19 Kei aban lubéi wügüri gudemehabuti Hosé, máhati lasubudirúniwa le asuseredubei tun Maria; busenrügüti lígirunu, míchugunga tidurun. 20 Dan le anihán lubéi aritagua luagu katei le, ligía larufudagun aban lani Wabureme Bungiu ánheli lungua lun lidan luénedü, aba lariñagun lun: «Hosé, ladügawagun Dawidi, manufudedabá lun beresibirunu María keisi búmari, ladüga irahü le lunbei tagaraüdüni, lúmagiñe Sífiri Sandu liabin. 21 Tagaraüdüba aban irahü, ábame bíchuguni liri Hesusu. Ítara luba liri ladüga lasalbarubaña lan lumutuniña lídangiñe hafigoun». 22 Lasuseredunbei sun katei le lun lagunfulirun dimurei le lariñagubei Wabureme Bungiu liyumulugugiñe profeta: 23 «Tadageinaduba aban nibureintu to gañüngiru, ábame tagaraüdün aban irahü; Emanuéli, ligíaba liri». (Mini lan iri ligía, «Bungiu wama»). 24 Dan le lagagudunbei Hosé lídangiñe uénedü ligía, aba ladügüni le lubeibei ánheli ligía lun, aba leresibirunu María keisi lúmari, 25 magamaridúngaloun darí tágurahani furumiñeti tiráü; aba líchugun Hesusu luagu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52