1 1 Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам. 2 От Авраам се роди Исаак; от Исаак се роди Яков; от Яков се родиха Юда и братята му; 3 от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар; от Фарес се роди Есрон; от Есрон се роди Арам; 4 от Арам се роди Аминадав; от Аминадав се роди Наасон; от Наасон се роди Салмон; 5 от Салмон се роди Вооз от Рахав; от Вооз се роди Овид от Рут; от Овид се роди Есей; 6 а от Есей се роди цар Давид. На Давид се роди Соломон от Уриевата жена; 7 от Соломон се роди Ровоам; от Ровоам се роди Авия; от Авия се роди Аса; 8 от Аса се роди Йосафат; от Йосафат се роди Йорам; от Йорам се роди Озия; 9 от Озия се роди Йотам; от Йотам се роди Ахаз; от Ахаз се роди Езекия; 10 от Езекия се роди Манасия; от Манасия се роди Амон; от Амон се роди Йосия; 11 а от Йосия се родиха Йехония и братята му по времето на преселението във Вавилон. 12 А след преселението във Вавилон: от Йехония се роди Салатиил; от Салатиил се роди Зоровавел; 13 от Зоровавел се роди Авиуд; от Авиуд се роди Елиаким; от Елиаким се роди Азор; 14 от Азор се роди Садок; от Садок се роди Ахим; от Ахим се роди Елиуд; 15 от Елиуд се роди Елеазар; от Елеазар се роди Матан; от Матан се роди Яков; 16 а от Яков се роди Йосиф, мъжът на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос. 17 И така, всички родове от Авраам до Давид са четиринадесет; от Давид до преселението във Вавилон – четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христос – четиринадесет рода. 18 А рождението на Исус Христос стана така: след като майка Му Мария беше сгодена за Йосиф, още преди да се бяха събрали, оказа се, че тя е заченала от Святия Дух. 19 А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но когато намисли това, ето, ангел от Господа му се яви насън и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото заченатото в нея е от Святия Дух. 21 Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус ; защото Той е, Който ще спаси народа Си от греховете му. 22 А всичко това стана, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: 23 „Ето, девицата ще зачене и ще роди син; и ще го нарекат Емануил“, което значи: Бог с нас. 24 И така, Йосиф, като стана от сън, направи, както му заповяда ангелът от Господа, и взе жена си; 25 но не я познаваше, докато тя роди първородния си син; и Го нарече Исус.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52