1 Imaw kali kag lahi nak inghalinan ni Hesu-Kristo, parayan sa mga inanak ni David ag halin ra sa mga inanak ni Abraham:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52