1 1 Tuy fag fagtapan nafoyung antam tam Isus Fagtayukan, fun Fakafanyuun at kadagdagan, ay anggan Abrayam at kadagdagan at talagtagan. 2 Abrayam inke unga at ngayan Kanya-At-Naasean. Ay bandi, Kanya-At-Naasean inke unga yangay, at ngayan Takamilug. Takamilug inke unga yangay, at ngayan Naseg, ay e ngay fadugsay yay. 3 Naseg inke unga yangay, at ngayan At-Nafaintubuanan ay Bagu-Nyamag. Ay at tina at ngayan Sik-Tagayun. At-Nafaintubuanan inke unga yangay, at ngayan Masungsungan. Ay bandi, Masungsungan inke unga yangay, at ngayan Datag-Buid. 4 Datag-Buid inke unga yangay, at ngayan Ayi-Takamon. Ay bandi, Ayi-Takamon inke unga yangay, at ngayan Sik-Ubianun-Sirut. Ay bandi, Sik-Ubianun-Sirut inke unga yangay, at ngayan Salmun. 5 Salmun inke unga yangay, at ngayan Buas. At tina at ngayan At-Marafad. Ay bandi, Buas inke unga yangay, at ngayan Tagseg. At tina at ngayan At-Ufud. Ay bandi, Tagseg inke unga yangay, at ngayan Sik-Ama-Madaragang. 6 Sik-Ama-Madaragang inke unga yangay, at ngayan Fakafanyuun. Kanya ebi fag fun daul at sadi. Fun Fakafanyuun inke unga yangay, at ngayan Mabayan. Ay Mabayan at tina, Funbalugu-Sik-Salung at mangena taguna. 7 Mabayan inke unga yangay, at ngayan Fakaayuan-Taw. Ay bandi, Fakaayuan-Taw inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Sik-Tama. Ay bandi, Funbalugu-Sik-Tama inke unga yangay, at ngayan Tagfafiya. 8 Tagfafiya inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Nafili. Ay bandi, Funbalugu-Nafili inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Matvngvd. Funbalugu-Matvngvd inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Mabitsug. 9 Funbalugu-Mabitsug inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Du-E-Nafanluk. Ay bandi, Funbalugu-Du-E-Nafanluk inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Naago. Ay bandi, Funbalugu-Naago inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Tagfatvngvd. 10 Funbalugu-Tagfatvngvd inke unga yangay, at ngayan At-Nafaliaman. Ay bandi, At-Nafaliaman inke unga yangay, at ngayan Tagmatuyan. Ay bandi, Tagmatuyan inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Tagfafiya. 11 Funbalugu-Tagfafiya inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Gfatvngvd ay anggan e ngay fadugsay yangay kaduge e nataban sas talun Datag-Sinar. 12 Ay nu ntabua nu gtaban, Funbalugu-Gfatvngvd inke unga yangay, at ngayan At-Nainto. Ay bandi, At-Nainto inke unga yangay, at ngayan Datag-Sinar-At-Taw. 13 Datag-Sinar-At-Taw inke unga yangay, at ngayan Masine-Tam-Tama. Ay bandi, Masine-Tam-Tama inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Mawat. Ay bandi, Funbalugu-Mawat inke unga yangay, at ngayan Asuru. 14 Asuru inke unga yangay, at ngayan At-Matuyan. Ay bandi, At-Matuyan inke unga yangay, at ngayan Kanya-Tagurug. Ay bandi, Kanya-Tagurug inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Du-E-Gtiba-Tungud. 15 Funbalugu-Du-E-Gtiba-Tungud inke unga yangay, at ngayan Funbalugu-Tagtarabang. Ay bandi, Funbalugu-Tagtarabang inke unga yangay, at ngayan Sik-Nafon. Ay bandi, Sik-Nafon inke unga yangay, at ngayan Takamilug. 16 Takamilug inke unga yangay, at ngayan At-Fakafamutan. At-Fakafamutan, Taglu mangama. Ay tuy fag Taglu tam Isus tina. Ay tam Isus At ke ngayan Fagtayukan. 17 Kayu niya at katungudan. Siginans Abrayam anggan sas fun Fakafanyuun, 14k gsugfun taw. Ay siginans fun Fakafanyuun anggan e nataban at ngay Taw-Tagagbuan sas talun Datag-Sinar, 14k yangay gsugfun taw. Ay siginan e nataban sas talun Datag-Sinar anggan sa tam Fagtayukan, 14k yangay gsugfun taw. 18 Kata tuy Isus Fagtayukan nu bagu ke taw. Ebi gina At tina ban, Taglu, e fasad ban mangama at ngayan At-Fakafamutan. Ay gina gyud batang e natsa anya, roro at mangama nasaful te, igbuba wan. Ay at fagbubaun siginan wa At-Masine-Fag-Falad At madaragang fag longan. 19 Ay kanya, At-Fakafamutan, Taglu at fasad ban mangama, kanya faggugat gfaning tuwa at matuyan. Ay anway katanya tuway, at fasadan ya nangadaduwa. Ay dewa katanya, dua kaumsig gfaplan at fasad mangena. Ay anway te ya gfoyung at fasadan sa tiba. 20 Ay roro gina namatanganan katanya, rodi tv sik tagbukngan siginans Funbalugu insure sa anya gina gtiug. Ay gfataginfanan anya te, At-Fakafamutan, fun Fakafanyuun at kadagdagan, lag kalimu nu nangadaduwa ban o sa am fasad mangena. Anway at fagbubaun siginan way At-Masine-Fag-Falad At madaragang fag longan. 21 Ay kanya gfalangfe ban sik ama. Ay fangayani ban Anya te, Isus. Anway Kanya At mafabalabag ban sa At ngay taw siginan at asalanan. 22 At faginsureun ay, ingurungan tam Fun At longan ebi ebi siginan At taglong at sadi te, 23 Amatangani tuwa tuy fag longan. E sik diaga igbuba ban dewa gyud e natsa anya. Ay kanya igfalangfe ban sik ama. Ay e fangayan ban Anya te, Emanuel. At masuad te, Funbalugu-Nansi-Antam. 24 Ay gina At-Fakafamutan infulo, kanya nafaning Funbalugu At tagbukngan at longan, ay nanbul wa Taglu ay nangadaduwa wan. 25 Ay At-Fakafamutan dia batang natsas Taglu yap ngay inlangfe at fagbubaun, sik ama. Ay At-Fakafamutan nafangayan Anya te, Isus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52