1 1 Yesu halabǝ hira hyamǝ: Yesu Kirisu yeinǝ Abǝraham dǝ Dafidǝ, bǝ furu hyahǝ e. 2 Abǝraham e n sandǝ-u Isakǝ, Isakǝ sandǝ Sakobǝ; Sakobǝ sandǝ Suda dǝ u hywambǝsi; 3 Suda sandǝ Faresu dǝ Sera, sǝ hyuou e Tamarǝ; Faresǝ sandǝ Hesǝronǝ; Hesǝronǝ sandǝ Aram; 4 Aram sandǝ Aminadabǝ; Aminadabǝ sandǝ Nasonǝ; Nasonǝ sandǝ Salǝmonǝ; 5 Salǝmonǝ sandǝ Boosǝ. Rahabǝ yi e Boosǝ hyuou. Boosǝ sandǝ Yobedǝ. Rutǝ yi e Yobedǝ hyuou. Yobedǝ sandǝ Yese; 6 Yese sandǝ begau Dafidǝ, Dafidǝ sandǝ Salomo. Salomo hyuou e Yuri pwahau. 7 Salomo sandǝ Roboam; Roboam sandǝ Abia; Abia sandǝ Asa; 8 Asa sandǝ Sosafatǝ; Sosafatǝ sandǝ Soramǝ; Soramǝ sandǝ Osiasǝ; 9 Osiasǝ sandǝ Yoatam; Yoatam sandǝ Akasǝ; Akasǝ sandǝ Esekiasǝ. 10 Esekiasǝ sandǝ Manase; Manase sandǝ Amonǝ; Amonǝ sandǝ Sosiasǝ; 11 Sosiasǝ sandǝ Yekoniasǝ dǝ u hywambǝsi. Dǝ í byena hyahǝ e bǝ n fwagǝm Isǝrayelǝ yiebǝ bǝ́ bǝ teinu Babilonǝ. 12 Bǝ n bǝ fwagǝm hyamǝ bǝ́ teinu Babilonǝ, Yekoniasǝ sandǝ Salatielǝ; Salatielǝ sandǝ Sorobabelǝ; 13 Sorobabelǝ sandǝ Abiyudǝ; Abiyudǝ sandǝ Eliakim; Eliakim sandǝ Asorǝ; 14 Asorǝ sandǝ Sadokǝ; Sadokǝ sandǝ Akim; Akim sandǝ Eliyudǝ; 15 Eliyudǝ sandǝ Eleasarǝ; Eleasarǝ sandǝ Matani; Matani sandǝ Sakobǝ; 16 Sakobǝ sandǝ Sosefǝ, Mari dau. Mari e n sandǝ-hi Yesu, tǝ n wusǝ-u bǝ yagǝ Kirisu. 17 Bǝ́ yisǝ Abǝraham sani bǝ́ tei tu Dafidǝ sani, dǝ nwam pwigǝm dabuoa naasi e. Bǝ́ yisǝ Dafidǝ sani bǝ́ tei tu Babilonǝ teim, dǝ nwam pwigǝm dabuoa naasi e. Bǝ́ yisǝ Babilonǝ fwagǝm bǝ́ tei tu Kirisu maanǝm, dǝ nwam pwigǝm dabuoa í naasi e. 18 Wondǝ dǝ n yei kǝm bǝ sandǝ Yesu Kirisu. Bǝ yi pirǝ u hyuou Mari bǝ́ mwanǝ Sosefǝ bǝ́ tǝ fǝ dounu. Yeni Cicirǝkǝ mwanǝ i puum dǝ bǝ nam pǝ dounu bǝ tuobǝ. 19 I fwarau Sosefǝ yi nwam hirau n tingǝ-u e. Fǝ n nagǝ bǝ́ i kaam dǝ hirǝbǝ pǝ hyá, bǝ maa fǝ yi pǝ nagǝ bǝ́ i dia fei hirǝbǝ tahi. 20 Fǝ n yi terǝ kǝm hyamǝ fǝ buoi hyahǝ, ama, Yombǝtu twontwondau tǝ hyamǝ bǝ́ fǝ twagǝsǝnu fǝ dansǝtu hyahǝ bǝ́ tǝ: «Dafidǝ bigǝ Sosefǝ, a pǝ hwaagǝ a pwahau Mari pirǝm bǝ́ hura a yahǝ. I puumǝm yeinǝ Yeni Cicirǝkǝ tahi e, 21 i yí sandǝ dapǝkǝ a kǝ pa hiri bǝ́ tǝ Yesu, bǝ maa kǝ e n nǝm pwasa-kǝ kǝ hirǝbǝ bǝ hweru hyahǝ.» 22 Dǝ sai yí nindǝnǝ bǝ́ fi Yombǝtu n yi mwanǝ u toyencagǝrau ya-i, dǝ di. U yi ya bǝ́ tǝ: 23 «Sebǝkǝ n pǝ hyá-kǝ dau, kǝ yí puum bǝ́ sandǝ dapǝkǝ bǝ kǝ wusǝ bǝ́ tǝ Emanwelǝ.» Dǝ í hiri nagǝ bǝ́ cagǝ bǝ́ tǝ: «Yeni wagǝ tǝ bounu.» 24 Sosefǝ sindǝ bǝ́ tei pirǝ fǝ pwahau Mari bǝ́ hura fǝ yahǝ, bǝ nwanu Yombǝtu twontwondau n fǝ cagǝ bǝ́ tǝm. 25 Ama, fǝ pǝ i pisǝnu bǝ ha tei kwana i sandǝm dapǝkǝ, fǝ kǝ pa hiri bǝ́ tǝ Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52