1 1 Pislærin mæslæhæti ilæ getmæyæn, Günahkarlarýn yolunda dayanmayan, Riþxændçilærin arasýnda oturmayan insan næ bæxtiyardýr! 2 O ancaq Ræbbin Qanunundan zövq alar, Gecæ-gündüz bu tælimatý dærin düþünær. 3 Axar sular kænarýnda ækilæn aðac kimi Barýný mövsümündæ verær, Yarpaðý solmaz, Etdiyi hær iþdæ uður qazanar. 4 Pis adamlarsa belæ deyil, Onlar yelin sovurduðu saman çöpünæ bænzæyær. 5 Buna göræ pis adamlar hökm günündæ, Günahkarlar salehlærin mæclisindæ dayana bilmæz. 6 Çünki Ræbb salehlærin yolunu qoruyur, Pislærinsæ yolu onlarý ölümæ aparýr.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52