10 1 Padþah Axaþveroþ uzaq dæniz sahillærinæ qædær padþahlýðýndaký ölkælæræ xærac qoydu. 2 Padþahýn bütün güclü væ qüdrætli iþlæri, elæcæ dæ Mordokaya verdiyi yüksæk rütbæ haqqýndaký qærar Midiya væ Fars padþahlarýnýn salnamælær kitabýnda yazýlmýþdýr. 3 Yæhudi Mordokay rütbæ etibarý ilæ yalnýz padþah Axaþveroþdan aþaðý idi. Yæhudilær arasýnda nüfuz sahibi olub onlarýn æksæriyyætinin hörmætini qazanmýþdý. O, xalqýnýn xeyrinæ iþlæyæn væ bütün millætinin æmin-amanlýðýný müdafiæ edæn adam idi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52