1 1 Yesu Kirisito gewo-tama giidu waanæ ye tiitu Abiraam be sere egyu Dafidi awi yaanæ wû lâ. 2 Abiraam na wo Isaki, gâ Isaki mô e wo Yakobu gâtâ e wo Yuda ma wonobi âbâ fô. 3 Yuda ma wobi-sô Tama na wo Peresi ma Sera, gâ Peresi e wo Esiron gâtâ e wo Ram fô. 4 Ram na wo Aminadabo, gâ Aminadabo mô e wo Nason, gâtâ e wo Salimon fô. 5 Salimon ma Raaba na wo Bowasi, gâ Bowasi ma Rufu be wo Obedi gâtâ e wo Yese fô. 6 Yese na wo egyu Dafidi, gâ Dafidi ma âna gâtâ nafô è di gâ Uriya wôsô fô na wo Solomo. 7 Solomo na wo Reyobowam, gâ Reyobowam mô e wo Abiya gâtâ e wo Asa fô. 8 Asa na wo Yosafati, gâ Yosafati mô e wo Yoram gâtâ e wo Usiya fô. 9 Usiya na wo Yotam, gâ Yotam mô e wo Aasi gâtâ e wo Esekiya fô. 10 Esekiya na wo Manase, gâ Manase mô e wo Amon gâtâ e wo Yosiya fô. 11 Yosiya na wo Yekoniya ma wo benobi ôkûna gâtâ be gye Isareli bete bætà baanæ bâ ma sæ Babilon gâtûnkwaa gaanæ fô. 12 Isareli bete bôô gâka-san Babilon fô wûû gama gâ Yekoniya e wo Selateli, gâ Selateli mô e wo Serubabeli. 13 Serubabeli na wo Abiwudi, gâ Abiwudi mô e wo Eliyakim gâtâ e wo Aso fô. 14 Aso na wo Sadoki, gâ Sadoki mô e wo Akim gâtâ e wo Eliwudi fô. 15 Eliwudi na wo Eleyasa, gâ âwô mô e wo Matan gâtâ e wo Yakobu fô. 16 Yakobu na wo Yosefu gâtâ wôsô n di Mariya gâtâ e wo Yesu gâtâ è di Kirisito fô. Âwô n di Nkpa Wotolâ gâtâ Wurubwarâ â dõ â sæ alâ âã bã ba fô. 17 Okoro ye Abiraam wawi yaanæ ma sere egyu Dafidi wawi yaanæ fô î ba idu-idu fwo-anaa. Ye Dafidi wawi yaanæ ma sere ôkûna gâtâ bâ ka Isareli bete bâ san Babilon fô mô î ba idu-idu fwo-anaa, gâ ye ôkûna wûtôkô ma sere Kirisito gewo gaanæ fô mô î ba idu-idu fwo-anaa ke. 18 Yesu Kirisito gâtâ bee kpèlè wôna Mariya fô gewo gaade n tâ ba lâ. Bâ sû Mariya bâ tâ Yosefu èè to gæna. Pâ bàà bã nyænla bâwôlôn gite ma gæna fô, be we gâtâ Mariya è de diboro, mô diboro fô dî san ma gâ Wurubwarâ Gifiye gæækâma gii koro. 19 Mô Yosefu gâtâ è di Mariya wôsan fô è di ânæ gâtâ wade î tûna. Gâ gâtâ een len ãã sa Mariya ænænfa bânæ baanæ okoro fô, â mâ wamænlâ gâtâ eè bu e terema wô. 20 Ôkûna gâtâ Yosefu ââ sa gâlâ gaamænlâ fô, Efonte Wurubwarâ wôsalâ e ye gatala e bè tiri koro e wùlà wô okute waanæ, gâ â dõ wô alan, “Dafidi wobi Yosefu, kara serenti gâtâ âyæ ma aasô Mariya yaà sara. Wü san ma Wurubwarâ Gifiye gæækâma gii koro gâ è de diboro lâ. 21 Eè bè wo ebi-tenibi gâtâ aà sa wô diyere Yesu, yema âwô nan bè to wô bânæ e ye baade-kpen yaanæ.” 22 Nyayæ powu i sere, fô ade gâtâ Efonte Wurubwarâ â dama wôtabûrûlâ Isaya wo koro â dõ â sæ fô yàà ba waanæ. Ade fô n di alan, 23 “Ânanæ gâtâ âân nyî eteni nya eè bè ton diboro èè wo ebi-tenibi gâtâ baà kpèlè wô Imanuweli.” Diyere nyadæ dii wùlà alâ, Wurubwarâ ã sa ma âtæ. 24 Gâtâ Yosefu â lama e ye bûda baanæ fô, â ma mâ anlâ gâtâ Efonte Wurubwarâ wôsalâ fô â dõ wô fô. Â ma ka Mariya â ba wô dækpara, gâ âbâ ma âwô bâ sara. 25 Mô âbâ ma âwô bân dûrô nya kûtûmaa Mariya â ka e wo, gâ Yosefu â sa ebi fô diyere alâ Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52