1 1 Yesu Kirisito gi lii daa aye Isirale awura Oloobu Deefidi ɔpaa dɔ, ne Deefidi mɔ gi lii aye Isirale awura aye-naana gyangbarasɛ Aberaham ɔpaa dɔ. Ɔwolɛ baarɛ dɔ gɛrɛ ne a ŋmarasɛ Yesu mɔ-naanaana gɛkorogɛ gigyan so gigyan so yela. A ŋmarasɛ mɔmɔ-anyen lii aye Isirale awura ɔnaana gyangbarasɛ aberɛ kpaa fo Yesu-lɛɛ aberɛ dɔ de fɛ' nyɛ bii gɛsu gɛbono dɔ Yesu Kirisito gi lii mɔ. 2 Oloobu Aberaham mɔ-bi ne n gyɛ Ayisiki, Ayisiki mɔ-bi ne n gyɛ Gyeekɔpo. Gyeekɔpo mɔ-biana ne n gyɛ Gyuda mɔ-rɛ mɔ-daana de mɔ-tedɛana. 3 Gyuda mɔ-biana ne n gyɛ Pɛrɛsɛ de Saara. (Mɔmɔ-nyi ne n gyɛ Tamarɛ.) Pɛrɛsɛ mɔ-bi ne n gyɛ Hɛsuron, Hɛsuron mɔ-bi ne n gyɛ Ram. 4 Ram mɔ-bi ne n gyɛ Aminadabɛ, Aminadabɛ mɔ-bi ne n gyɛ Naason. Naason mɔ-bi ne n gyɛ Salimon, 5 Salimon mɔ-bi ne n gyɛ Bowasɛ. (Bowasɛ mɔ-nyi ne n gyɛ Rahabɛ.) Bowasɛ mɔ-bi ne n gyɛ Obɛdɛ. (Mɔ-nyi ne n gyɛ Ruuti.) Obɛdɛ mɔ-bi ne n gyɛ Gyɛsi, 6 Gyɛsi mɔ-bi ne n gyɛ Wura Deefidi. Wura Deefidi mɔ-bi ne n gyɛ Solomon. (Nkana Solomon mɔ-nyi mɔ-kuli ne n gyɛ Yuraya.) 7 Solomon mɔ-bi ne n gyɛ Rɛhobowan, Rɛhobowan mɔ-bi ne n gyɛ Abigya. Abigya mɔ-bi ne n gyɛ Asa, 8 Asa mɔ-bi ne n gyɛ Gyehosafatɛ. Gyehosafatɛ mɔ-bi ne n gyɛ Gyoram, Gyoram mɔ-bi ne n gyɛ Usiya. 9 Usiya mɔ-bi ne n gyɛ Gyotam, Gyotam mɔ-bi ne n gyɛ Ahasɛ. Ahasɛ mɔ-bi ne n gyɛ Hɛsekaya, 10 Hɛsekaya mɔ-bi ne n gyɛ Menasɛ. Menasɛ mɔ-bi ne n gyɛ Amon, Amon mɔ-bi ne n gyɛ Gyosaya. 11 Gyosaya mɔ-bi ne n gyɛ Gyɛkoniya mɔ-rɛ mɔ-daa de mɔ-tedɛana. Gyɛkoniya baarɛ aberɛ dɔ ne Babilon awura mɛ nyise aye Isirale awura adedaabo kpaa kyena Babilon. 12 Mɛ bo Babilon mɔ, Gyɛkoniya gi korogɛ Sɛɛletɛɛ. Sɛɛletɛɛ mɔ-bi ne n gyɛ Serubabelɛ. 13 Serubabelɛ mɔ-bi ne n gyɛ Abiwudi, Abiwudi mɔ-bi ne n gyɛ Eliyakim. Eliyakim mɔ-bi ne n gyɛ Asoro. 14 Asoro mɔ-bi ne n gyɛ Sadokɛ. Sadokɛ mɔ-bi ne n gyɛ Akim, Akim mɔ-bi ne n gyɛ Eliwudi. 15 Eliwudi mɔ-bi ne n gyɛ Eliyeesa, Eliyeesa mɔ-bi ne n gyɛ Matan. Matan mɔ-bi ne n gyɛ Gyeekɔpo, 16 Gyeekɔpo mɔ-bi ne n gyɛ Gyosɛfo, Mariya mɔ-kuli. Mariya baarɛ ne n korogɛ Yesu ɔbono ɔ gyɛ Kirisito mɔ. Mɔ ne Wurubuaarɛ gi wolaa tɔgɛ yɛɛ ɔ laa sun de ɔ' baa gyi gɛwura mɔ Wurubuaarɛ adɛ so mɔ. 17 Imɔso aye-naana gyangbarasɛ Aberaham gi korogɛ, ne mɔ-bi gi baa korogɛ. Ne mɔ-naana ɔbono gi korogɛ. Mɛ korogɛ-korogɛ gɛnen gyan'gyan abara so gikpadɔ gudu ginan pɛi ne i baa korogɛ Wura Deefidi. Gɛnen kee ne Deefidi gi korogɛ, ne mɔ-bi gi baa korogɛ, ne mɔ-naana ɔbono gi baa korogɛ. Mɛ korogɛ-korogɛ gɛnen gyan'gyan abara so gikpadɔ gudu ginan pɛi ne Babilon awura mɛ nyise aye Gyuda awura adedaabo kpaa kyena Babilon ɔsowolɛ so mɔ. Gɛnen kee ne lii ibono mɛ kpe Babilon gɛnen mɔ, ɔnaana ɔbono ɔ tɛ gɛnen owi ɔbono dɔ mɔ gi korogɛ, ne mɔ-bi gi baa korogɛ. Ne mɔ-naana ɔbono gi korogɛ. Mɛ korogɛ-korogɛ gɛnen gyan'gyan abara so gikpadɔ gudu ginan pɛi ne i kyu korogɛ ɔbono Wurubuaarɛ gi wolaa tɔgɛ yɛɛ ɔ laa sun de ɔ' baa gyi gɛwura mɔ Wurubuaarɛ adɛ so mɔ. 18 Fɛ' nu gɛnɔɔbono i ba ne mɛ kyu korogɛ Yesu Kirisito mɔ. Imɔ ne nan baa tɔgɛ faa. Owi ɔbono Gyosɛfo kya yɛ Yesu mɔ-nyi Mariya ne mɛŋ ti dɛ de abara mɔ, mɛ san wu daa yɛɛ Mariya laa korogɛ gɛbii naa de Wurubuaarɛ Oduduu mɔ so. 19 Gyosɛfo, Mariya mɔ-kuli mɔ, gyɛ isa ɔbono ɔ kya gyi gɛsintin sa Wurubuaarɛ, ne ɔŋ kya laarɛ fɛɛ ɔkyii mɔ o' gyi ipeeli sansana. Imɔso o kyu gɛwɔnsa yɛɛ ɔ laa kine mɔ ŋara dɔ. 20 Ɔ kya sa gɛnen gɛwɔnsa gɛdɛ mɔ, ɔ naa dɛ ginsi gidɛ, ne Wurubuaarɛ dɔ ɔsɔɔ ɔko gi ba mɔ asɛ oderi dɔ, ne ɔ tɔgɛ sa mɔ yɛɛ, “Gyosɛfo, Wura Deefidi mɔ-naana, gɛŋ sa fo' selɛ yɛɛ foŋ baa dena fo-ka Mariya. Ɔtɔ ɔbono ɔ dɛ faa, Wurubuaarɛ Oduduu mɔ ne n yɛgɛ ne ɔ dɛ mɔ. 21 Ɔnyen ne ɔ laa korogɛ, ne fo laa yela mɔ-ginyen yɛɛ Yesu, i kya nyiile yɛɛ ɔ laa mɔlɛgɛ mɔ-adɛ lii mɔmɔ-ilaa nyɛnyɛn giwɔra dɔ.” 22 Mariya ilaa idɛ pɛwu i ba daa de i' nyɛ kyena de Wurubuaarɛ agyɛbi abono ɔ wolaa tɔgɛ yela dedaa mɔ. Ɔ wolaa tɔgɛ imɔ yela naa de mɔ-ikalan ɔtɔgɛbo mɔ so yɛɛ, 23 “Ɔbono ɔ mɛŋ nyi ɔnyen mɔ laa da ɔtɔ de ɔ' korogɛ gɛbii nyensɛɛ, ne mɛ laa terɛ gɛmɔ yɛɛ Imanuɛlɛ.” (Imanuɛlɛ gɛsɛ ne n gyɛ yɛɛ “Wurubuaarɛ bo aye asɛ.”) 24 Gyosɛfo gi kyingi mɔ, o kyule ilaa ibono Wurubuaarɛ dɔ ɔsɔɔ mɔ gi tɔgɛ mɔ mɔ, ne o kyu Mariya dena. 25 Mɔ-rɛ mɔ berɛ, mɛ mɛŋ dɛ ginyen de gikyii kaaborɛ ɔ korogɛ gɛbii mɔ. Ne Gyosɛfo gi yela mɔ-ginyen yɛɛ Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52