1 1 Xwɨyɨ́á rɨpɨ ɨ́wiárɨ́awé Jisasɨ Kiraisoyá nánɨrɨnɨ. Oyá ɨ́wiárɨ́awé nimóga nurɨ áwɨnɨ e mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitorɨnɨ. Depitoyá ɨ́wiárɨ́awé nimóga nurɨ wigɨ́ xiáwo írɨŋo Ebɨrɨ́amorɨnɨ. 2 Ebɨrɨ́amo Aisakomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Aisako Jekopomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Jekopo Judaomɨ tɨ́nɨ xegɨ́ xexɨrɨ́meáowamɨ tɨ́nɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 3 E dánɨ Judáo xiɨ́áí Temaí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ ninɨri Pereso tɨ́nɨ Serao tɨ́nɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Pereso Xesɨronomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Xesɨrono Ramomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 4 E dánɨ Ramo Aminadapomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Aminadapo Nasonomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Nasono e dánɨ Sarɨmonomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 5 E dánɨ Sarɨmono émáyɨ́ apɨxí Rexapí nɨmearɨ Bowasomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. E dánɨ Bowaso Rutímɨ nɨmearɨ Obetomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Obeto e dánɨ Jesiomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 6 Jesio e dánɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Depito e dánɨ apɨxɨ́ Yuraiaoyáí nurápɨrɨ Soromonomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 7 Soromono e dánɨ Riabowamomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Riabowamo e dánɨ Abaisaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Abaisao e dánɨ Esaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 8 Esao e dánɨ Jexosapetomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Jexosapeto e dánɨ Joramomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Joramo e dánɨ Asaiaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 9 Asaiao e dánɨ Jotanomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Jotano e dánɨ Exaso emeaŋɨnigɨnɨ. Exaso e dánɨ Xesekaiaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 10 Xesekaiao e dánɨ Manasaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Manasao e dánɨ Emosomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Emoso e dánɨ Josaiaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 11 Josaiao —Babironɨ dáŋɨ́ émáyɨ́ mɨxɨ́ nɨmeáa nɨbɨro Judayo nɨpɨkiomearo ɨwɨ́ nɨmearo nɨmeámɨ úáná Judayɨ́ aŋɨ́ e xwiogwɨ́ obaxɨ́ ŋweaŋáná Josaiao e dánɨ Jekonaiaomɨ tɨ́nɨ xegɨ́ xexɨrɨ́meáowamɨ tɨ́nɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Jekonaiao e dánɨ Siatieromɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Siatiero e dánɨ Serababeromɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 13 Serababero e dánɨ Abiudomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Abiudo e dánɨ Eraiakimomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Eraiakimo e dánɨ Esomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 14 Eso e dánɨ Sedokomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Sedoko e dánɨ Ekimomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Ekimo e dánɨ Eraiatomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 15 Eraiato e dánɨ Ereasaomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Ereasao e dánɨ Matanomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Matano e dánɨ Jekopomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. 16 Jekopo e dánɨ Josepo, Mariaímɨ xiagwomɨ emeaŋɨnigɨnɨ. Í Jisasomɨ xɨrɨŋɨnigɨnɨ. O yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xegɨ́ xiáwowayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaroŋo eŋagɨ nánɨ xegɨ́ yoɨ́ bɨ Kiraisoyɨ rɨgɨ́orɨnɨ. 17 Ayɨnánɨ xiáwo írɨŋo Ebɨrɨ́amo nemeága nɨbɨro mɨxɨ́ ináyɨ́ Depito emeaŋe nánɨ xiáwowa wé wúkaú sɨkwɨ́ waú waú imónɨŋɨ́rɨnɨ. Xiáwo Depito ŋweaŋe dánɨ nemeága nɨbɨro Babironɨ kɨrapusɨ́ omɨŋɨ́ wigɨ́e nánɨ xiáwowa wé wúkaú sɨkwɨ́ waú waú enɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. Omɨŋɨ́ wigɨ́e dánɨ Jisaso rémoŋe nánɨ ámɨ xiáwowa wé wúkaú sɨkwɨ́ waú waú imónɨŋɨ́rɨnɨ. 18 Xwɨyɨ́á Jisasɨ Kiraiso xɨrɨŋe nánɨ rɨpɨrɨnɨ. Omɨ xɨnáí Mariaí Josepo meáwɨnɨgɨnɨrɨ ikɨyiŋɨ́ nɨyárɨmáná eŋáná ayaú sɨnɨ nɨmeánɨmɨ memé eŋáná í rɨxa Gorɨxoyá kwíyɨ́ tɨ́nɨ niaíwɨ́ agwɨ́ eŋɨnigɨnɨ. Í niaíwɨ́ agwɨ́ eŋagɨ nɨwɨnɨro 19 Josepo, ímɨ meanɨ́o ámá sanɨŋo eŋagɨ nánɨ “Xwɨyɨ́á ímɨ ayá winɨpaxɨ́ wí murɨpa oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ “Ímɨ yumɨ́í emɨ omómɨnɨ.” nɨyaiwirɨ 20 sɨnɨ dɨŋɨ́ e nɨmóa warɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Orɨŋá wɨnarɨ́ná Gorɨxoyá aŋɨ́najɨ́ wo sɨŋánɨ nɨwimónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Josepoxɨ, mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitoyá xiáwoxɨnɨ, dɨxɨ́ apɨxɨ́ Mariaímɨ éɨ́ nɨwirɨ emɨ mɨmopanɨ. Niaíwo ímɨ kwíyɨ́ Gorɨxoyápimɨ dánɨ eweáo eŋagɨ nánɨ ananɨ meaɨ. 21 Í niaíwɨ́ oxɨ́ wo xɨrɨnɨ́árɨnɨ. Ámá xegɨ́ imónɨgɨ́áyo ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ yokwarɨmɨ́ nɨwiirɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́á eŋagɨ nánɨ xegɨ́ yoɨ́ Jisasoyɨ wɨ́rɨ́ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 22 Ayɨ́ eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́á wo áwaŋɨ́ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eaárɨŋɨ́ rɨpɨ “Re enɨ́árɨnɨ. Apɨxɨ́ oxɨ́ mɨmeánɨŋɨ́ wí niaíwɨ́ agwɨ́ nerɨ oxɨ́ wo xɨránáyɨ́, yoɨ́ Emaniueroyɨ —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ Gorɨxo nene tɨ́nɨ nawínɨ ŋweanɨ́a nánɨrɨnɨ. Yoɨ́ e wɨ́rɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” Rɨ́wamɨŋɨ́ e nɨrɨrɨ eaárɨŋɨ́ apɨ xɨxenɨ imónɨnɨ́a nánɨ e imónɨŋɨnigɨnɨ. 24 Aŋɨ́najɨ́ Gorɨxoyáo e urɨ́agɨ Josepo sá weŋe dánɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ aŋɨ́najo sekaxɨ́ urɨ́ɨ́pa nerɨ xegɨ́ apɨxɨ́ Mariaímɨ meaŋɨnigɨnɨ. 25 Ímɨ nɨmearɨ aí sɨnɨ niaíwo mɨxɨrɨpa nerɨ́ná í tɨ́nɨ sá bɨ mɨwé néra núɨsáná í rɨxa niaíwo xɨráná xegɨ́ yoɨ́ Jisasoyɨ wɨ́rɨŋɨnigɨnɨ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52